Easy text

**bold text** for bold text

*italic text* voor italic text

`inline code` voor inline code

~~strikethrough~~` voor strikethrough

Om een link te maken: gewoon de url plakken, dus //www.neighbook.com

Om een woord te doen verwijzen naar een link: [woord](//www.neighbook.com)` voor woord

Add Comment