Debunked : “Je moet steeds maar voer blìjven geven!”

Actually, no.

Neen, serieus : 
Ken je Prof Skinner's 'Schedule op Reinforcement'?
Je hebt Fixed ratio, Variable ratio, Fixed interval, Variable interval.
Elk heeft z'n voor- en nadelen.

Denk er aan : 'Je krijgt wat je beloont.' 
ALTIJD!

 

Let op :
maak een onderscheid tussen trainen van ‘aan te leren gedrag‘ en ‘reeds gekend gedrag‘!

Add Comment