Uitdoving (extinction)

Het afzwakken van een gedrag door non-bekrachtiging of negeren. Tijdens uitdoven wordt er niks toegevoegd of weggehaald van de omgeving. Zolang het gedrag niet zelf bekrachtigend is zal het paard uiteindelijk opgeven en ophouden met het aanbieden van het gedrag.