Rate of reinforcement (RoR)

Het aantal bekrachtigers gegeven voor de gewenste reacties en gedragingen in een bepaald tijdsbestek. Een hoge rate of reinforcementRate of reinforcement The number of reinforcers given for desired responses in a specific period of time. A high rate of reinforcement is critical to training success.   is cruciaal bij het leren van een nieuw gedrag.