Aversie

Any circumstance or event that causes pain, fearFear Het zorgt ervoor dat paarden gaan vluchten om te overleven., or emotional discomfort.